เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอสพีเอ็น การบัญชีและบริหาร จำกัด

บริษัท เอสพีเอ็น การบัญชีและบริหาร จำกัด จดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 มีการพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและเพื่อการให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด สำนักงานบัญชีตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ให้บริการครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษาก่อนเปิดบริษัท บริการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการขึ้นทะเบียนนายจ้าง รับทำบัญชีรายเดือน รับทำบัญชีรายปี ปิดงบการเงินประจำปี ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งมีบริการนำส่งงบการเงินที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่กรมสรรพากร

เราให้ความสำคัญกับบุคลากรมากที่สุด เพราะเราเชื่อว่า ถ้าบุคลากรของเรามีคุณภาพและมีความสุขในการทำงาน เขาก็จะบริการลูกค้าเราอย่างดีที่สุดเช่นกัน
ชื่อบริษัท
บริษัท เอสพีเอ็น การบัญชีและบริหาร
ที่ตั้ง
22/232 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์
038-054635, 097-4623965
อีเมล์
spn.acc@spn-accounting.com
เว็บไซต์
www.spn-accounting.com
Line ID
nantiyaying
ติดต่อ
คุณนันท์ธิยา
Company Name
SPN ACCOUNTING AND MANAGEMENT CO.,LTD.
Address
22/232 M.2 T.BANSUAN A.MUANGCHONBURI, CHONBURI 20000
Tel
038-054635, 097-4623965
E-mail
spn.acc@spn-accounting.com
Website
www.spn-accounting.com
Line ID
nantiyaying
Contact
K.Nanthiya